Entreentre /

(eng)

(dk)

om

Ee 3 - udstilling. ENTREENTRE Presents Works by Nat Chard, Perry Kulper and Teis Draiby

'Entreentre Presents Works by Nat Chard, Perry Kulper and Teis Draiby'
Leth & Gori - Absalonsgade 21B st th - 1658 København V
6. marts - 10. april 2015 (hverdage 10-16)

Nat Chard, Perry Kulper og Teis Draiby arbejder på forskellig vis med at gentænke arkitekturens tegne- og modelværktøjer. De udvikler instrumenter og teknikker, der udfolder arkitekturens tidslige udstrækning og udfordrer den konventionelle brug af flade, statiske billedplaner til gengivelse af rum.

I Nat Chards arbejde undersøges som oftest fænomener og strategier, der vanskeligt lader sig gribe i traditionelle tilgange til arkitektur, for eksempel ubestemthed og flertydighed. I flere af Chards projekter anvendes hyper-specifikke teknikker til at fremstille paradoksale konstruktioner, som omgår det programmerede og programmerende i arkitekturen. Det ses blandt andet i serien af tegneinstrumenter, der er konstrueret til at kaste maling på et billedplan i en på én gang nøjagtig styret og åbenlys ukontrollerbar bevægelse. På udstillingen vistes to af disse tegneinstrumenter, der er blevet til i samarbejde med arkitekt Perry Kulper. Desuden vistes fotografisk materiale, som stammer fra Nat Chards tid som professor på arkitektskolen i København 2000-2005. Blandt andet vistes to specialkonstruerede pinhole kameraer og foldede billedplaner baseret på studier af teknikken bag baggrunds-malerierne i naturhistoriske habitat dioramaer. I fotografierne indgår registreringer af aksen Holmen - Amalienborg - Marmorkirken på stedet hvor Operaen nu blokerer landskabet og horisonten. Nat Chard er professor ved The Bartlett School of Architecture, London

Teis Draiby kombinerer arkitektur og udvikling af software. Hans software er eksperimenterende arkitektur-redskaber, hvor tid gøres håndgribelig og håndterbar i den rumlige afbildning. På udstillingen vistes en serie billeder af byrum, hvor softwaren anvendes til at vise sammenhænge på tværs af en tidslig udstrækning og gør det muligt at forstå flere tider på en gang. Softwaren etablerer et dynamisk billedplan, hvor tiden kan strækkes eller sammenpresses i en interaktiv bearbejdning af ‘timeslice’-effekten, som blandt andet kendes fra målfotos og film-effekter. Som udgangspunkt for billederne er anvendt filmfootage optaget i samarbejde med Entreentre (Karen Gamborg Knudsen og Anne Friis) i Vesterbros byrum og på byggepladsen Bryghusprojektet/Realdania ved Københavns Havn. Teis Draiby er arkitekt og programmør. Han bor og arbejder i København.

I forbindelse med udstillingen udgav Entreentre en pamflet, som foruden billeder af Nat Chards, Perry Kulpers og Teis Draibys arbejde indeholder tekst af Niels Grønbæk, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Udstillingen blev støttet af Vesterbropuljen / Vesterbro lokaludvalg.

Fotos nedenfor af Entreentre, april 2015.